உங்கள் முகப்புத் திரையில் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இன் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறையை எவ்வாறு சேர்ப்பது

உங்கள் முகப்புத் திரையில் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இன் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறையை எவ்வாறு சேர்ப்பது
உங்கள் முகப்புத் திரையில் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இன் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறையை எவ்வாறு சேர்ப்பது
Anonim

அடுத்து, உங்கள் மொழிபெயர்ப்பாளராக Google உதவியாளரைக் கேட்கவும். நீங்கள் இதைச் செய்யும் விதம் எந்தெந்த மொழிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கும். இதோ சில உதாரணங்கள்:

“Hey Google, …”

  • “… என்னுடைய இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பாளராக இரு.”
  • “… போலந்து மொழியிலிருந்து டச்சுக்கு விளக்கம்.”
  • “… என்னுடைய சீன மொழிபெயர்ப்பாளராக இரு.”
  • “… மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறையை இயக்கவும்.” (இப்போது நீங்கள் எந்த மொழியைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்கும்.)

இப்போது மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறை திறக்கப்பட்டுள்ளது, முகப்புத் திரையில் குறுக்குவழியைச் சேர்க்கலாம். மேல் வலது மூலையில் உள்ள ஃபோன் ஐகானைத் தட்டவும்.

படம்
படம்

ஒரு குறுக்குவழி ஐகானுடன் ஒரு பாப்-அப் தோன்றும். உங்கள் முகப்புத் திரையில் கைமுறையாக வைக்க ஐகானைத் தட்டிப் பிடிக்கலாம் அல்லது உங்களுக்காக வைக்க "தானாகச் சேர்" என்பதைத் தட்டவும்.

மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறை குறுக்குவழி பாப் அப்
மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறை குறுக்குவழி பாப் அப்

குறுக்குவழி இப்போது உங்கள் முகப்புத் திரையில் இருக்கும். மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறையைத் தொடங்க அதைத் தட்டவும்.

முகப்புத் திரையில் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறை குறுக்குவழி
முகப்புத் திரையில் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறை குறுக்குவழி

குறுக்குவழியை உருவாக்கும் போது நீங்கள் பயன்படுத்தும் மொழிகளுடன் இணைக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். நீங்கள் ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலத்தைப் பயன்படுத்தினால், குறுக்குவழி அந்த மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயன்முறையைத் தொடங்கும். நீங்கள் விரும்பும் எந்த மொழி சேர்க்கைக்கும் குறுக்குவழிகளை உருவாக்க இதே படிகளை மீண்டும் செய்யவும்.

பிரபலமான தலைப்பு